kaart.cc kaarten vergelijken en delen


Voeg bijlage toe:

Download bijlage:

In deze instructievideo laat Maud de mogelijkheden van kaart.cc zienJe kunt meer met kaart.cc dan het lijkt In deze instructievideo laat Maud de mogelijkheden van kaart.cc zien.

Kaart

Hedendaagse kaart van Google.

Satelliet

Satelliet- en luchtfoto's van Google

Hybride

Satelliet- en luchtfoto's van Google met straatnamen.

Rijksmonumenten

Alle rijksmonumenten van Nederland op de kaart.

bron: rijksmonumenten.info

TOP 50

Topografische kaart

Bonnebladen 1850-1900

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Map5

Bonnebladen 1901-1925

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Map5

Bonnebladen 1926-1949

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Map5

Drebbel 1597

bron: Alkmaar op de Kaart

Stadsplattegrond 1823

bron: Alkmaar op de Kaart

Jacob van Deventer 1565

bron: Amersfoort op de Kaart

Joan Blaeu 1649

bron: Amersfoort op de Kaart

plattegrond 1888

bron: Amersfoort op de Kaart

luchtfoto 1932

bron: Amersfoort op de Kaart

plattegrond 1956

bron: Amersfoort op de Kaart

Amersfoort 1979

bron: Amersfoort op de Kaart

plattegrond 1870

plattegrond 1931

bron: kadaster, militaire kaart

plattegrond 1985

Jacob van Deventer 1560

bron: Deventer op de Kaart

Joan Blau 1649

bron: Deventer op de Kaart

plattegrond 1700

bron: Deventer op de Kaart

plattegrond 1820

bron: Deventer op de Kaart

plattegrond 1899

bron: Deventer op de Kaart

plattegrond 1910

bron: Deventer op de Kaart

plattegrond 1935

bron: Deventer op de Kaart

plattegrond 1983

bron: Deventer op de Kaart

Historische kaart

bron: Den Helder op de Kaart

Jacob van Deventer 1560

bron: Museum Elburg

Gemeente-Atlas 1867

bron: Gemeente-Atlas van Nederland door Jacob Kuyper, 1868

Gelderland

De VII Vereenigde Nederlandsche Provinciën. Het zuidelijk deel.

bron: Gelderland in Beeld

Plattegrond van de stad Gouda, Joh. Blaeu, ca. 1650.

bron: Groene hart Archieven

Kaart van Nautz, 1829

Kaart der stad Haarlem vervaardigd naar de kadastrale meting in het jaar 1822 door F.J. Nautz en W.C. van Baarsel.

bron: Noordhollands Archief

Bommenkaart 1940 - 1943

Kaart waarop de Duitse bezetter heeft aangegeven waar in Haarlem bommen zijn gevallen en vliegtuigen zijn neergestort, 1940-1943.

bron: Noordhollands Archief

Hofwijck, 1653

Hofwijck, 1712

Kaart van het Land van Maas en Waal in 1799.

Kaart van het Land van Maas en Waal in 1900

Hoogtekaart van het Land van Maas en Waal

Jacob van Deventer

De eerste stadsplattegrond van Leeuwarden. Gemaakt door de Nederlandse cartograaf Jacob van Deventer (1500-1575). Van Deventer maakte de kaart in opdracht van Filips II. Leeuwarden telde in het midden van de 16e eeuw plusminus 7000 inwoners.

bron: Leeuwarden op de Kaart

Joannes Sems en catrograaf Pieter Bast

Deze stadsplattegrond is gemaakt door landmeter Joannes Sems en catrograaf Pieter Bast. Deze plattegrond in vogelvluchtperspectief is de meest gedetailleerde kaart die we van Leeuwarden uit de 17e eeuw hebben. Rond 1600 telde Leeuwarden een kleine 10.000 inwoners.

bron: Leeuwarden op de Kaart

Pieter Feddes

Deze stadsplattegrond is waarschijnlijk vervaardigd door Pieter Feddes. De plattegrond is opgenomen in het zogenaamde Stedenboek van Joannes Blaeu uit 1649. De stad telde toen plusminus 15.000 inwoners.

bron: Leeuwarden op de Kaart

J. Sickler

Stadsplattegrond vervaardigd door J. Sickler. De kaart is o.a. bekend geworden doordat hij een jaar later, in 1846, is opgenomen in Wopke Eekhofs Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Leeuwarden. De stad telde rond 1845 ruim 22.000 inwoners.

bron: Leeuwarden op de Kaart

D. Vonk, Lithografen gebroeders Braakensiek

Stadsplattegrond vervaardig door landmeter D. Vonk en de lithografen gebroeders Braakensiek. De stad telde rond 1887 plusminus 30.000 inwoners.

bron: Leeuwarden op de Kaart

Stadsplattegrond Openbare Werken

Stadsplattegrond Openbare Werken. Huizum, tot ... behorende tot Leeuwarderadeel, behoort ook tot Leeuwarden. De stad telde in 1955 ruim 80.000 inwoners.

bron: Leeuwarden op de Kaart

Kaart Lochem, 1650

Kaart Lochem en omgeving, 1900

Kaart Lochem en omgeving, 1955

Kaart Neede en omgeving, 1850

Topografische kaart Neede en omgeving, 1900

bron: © Kadaster

Topografische kaart Neede en omgeving, 1955

bron: © Kadaster

Nijkerk en omgeving, 1609

bron: Gelders Archief

Kaart Nijmegen 1612

bron: Regionaal Archief Nijmegen

Topografische kaart 1912

bron: Regionaal Archief Nijmegen

Stadskaart Nijmegen 1938

bron: Regionaal Archief Nijmegen

Topografische kaart 1803-1820

Topografische kaart van Nijmegen uit 1803-1820

bron: Regionaal Archief Nijmegen

Tekening plan Keizer Karelplein 1883

Keizer Karelplein - tekening door Liévin Rosseels van een plan van aanleg van een plantsoen

bron: Regionaal Archief Nijmegen

Tekening Keizer Karel Plein 1878 ontmanteling

Keizer Karelplein - 1878 ontmanteling vestingwerken en aanleg straten

bron: Regionaal Archief Nijmegen

Schenectady, New York, United States, situatie 1664–1680

Jacob de Gheyn, 1598

Rutger van Bol'Es, 1770

J. Kuyper, 1869

Kaart "Gemeente Schiedam (No. 2, Stad)", 1869, Schaal 1:10.000 Bovenaan is het spoorwegstation bij de spoorlijn Rotterdam - 's-Gravenhage te zien. Langs de Buitenhaven en de Voorhaven zijn enkele industrieën aangegeven.

bron: J.Kuyper. Gemeente-atlas van Nederland. Leewarden - Hugo Suringar

Jacob van Deventer 1565

bron: Het Utrechts Archief

luchtfoto's 1930-1948

bron: Het Utrechts Archief

plattegrond 1942

bron: Het Utrechts Archief

plattegrond 1945

bron: Het Utrechts Archief

Rivierenland 1909

Kaart ten behoeve van de legermanoeuvres 1909: 2de en 4de divisie

bron: Gelders Archief

Zuiderzee 1916

bron: Verslag over den Stormvloed van 13-14 januari 1916Collectie Nieuw Land Erfgoedcentrum

Test WMS

Reliefkaart

TOP Raster

Kaart

Hedendaagse kaart van Google.

Satelliet

Satelliet- en luchtfoto's van Google

Hybride

Satelliet- en luchtfoto's van Google met straatnamen.

1800

bron: Gelderland in Beeld

1850

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Map5

1950

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Map5

Hoogtekaart Gelderland

1760

Kaart van de heerlijkheid Tilburg en Goirle die Diederik Zijnen in 1760 heeft getekend in opdracht van de toenmalige Heer van Tilburg Gijsbertus Steenbergensis. Het is de op een na grootste kaart in Nederland en meet ruim 3 bij 4 meter. De kaart heeft geen Noord-Zuid oriëntatie zoals duidelijk te zien is. Vanwege de primitieve landmeettechnieken van de 18de eeuw zijn de verhoudingen niet helemaal overeenkomstig de onderliggende Google map. <a href="http:\\www.regionaalarchieftilburg.nl" target="new">link</a>

1794

bron: Regionaal Archief Tilburg

Kaart van J.F. Hutten uit 1835

Kaart van J.F. Hutten uit 1835.

bron: Regionaal Archief Tilburg

Kaart met waterleidingen 1880

Kaart van de gemeente Tilburg met de waterleidingen ingetekend met kleur uit 1880

bron: Regionaal Archief Tilburg

Stadsplattegrond 1901

Stadsplattegrond met de meest bebouwde delen van Tilburg uit 1901

bron: Regionaal Archief Tilburg

Stadsplattegrond 1915

Stadsplattegrond van Tilburg met ingetekend kanaal uit 1915.

bron: Regionaal Archief Tilburg

Stadsplattegrond 1921

Stadsplattegrond van Tilburg uit 1921.

bron: Regionaal Archief Tilburg

Stadsplattegrond 1927 - 1928

Stadsplattegrond van een groot deel van de gemeente Tilburg uit 1927-1928.

bron: Regionaal Archief Tilburg

AHN Hillshade

Kaart

Hedendaagse kaart van Google.

Satelliet

Satelliet- en luchtfoto's van Google

Hybride

Satelliet- en luchtfoto's van Google met straatnamen.

1760

Kaart van de heerlijkheid Tilburg en Goirle die Diederik Zijnen in 1760 heeft getekend in opdracht van de toenmalige Heer van Tilburg Gijsbertus Steenbergensis. Het is de op een na grootste kaart in Nederland en meet ruim 3 bij 4 meter. De kaart heeft geen Noord-Zuid oriëntatie zoals duidelijk te zien is. Vanwege de primitieve landmeettechnieken van de 18de eeuw zijn de verhoudingen niet helemaal overeenkomstig de onderliggende Google map. <a href="http:\\www.regionaalarchieftilburg.nl" target="new">link</a>

1794

bron: Regionaal Archief Tilburg

Kaart van J.F. Hutten uit 1835

Kaart van J.F. Hutten uit 1835.

bron: Regionaal Archief Tilburg

Kaart met waterleidingen 1880

Kaart van de gemeente Tilburg met de waterleidingen ingetekend met kleur uit 1880

bron: Regionaal Archief Tilburg

Stadsplattegrond 1901

Stadsplattegrond met de meest bebouwde delen van Tilburg uit 1901

bron: Regionaal Archief Tilburg

Stadsplattegrond 1915

Stadsplattegrond van Tilburg met ingetekend kanaal uit 1915.

bron: Regionaal Archief Tilburg

Stadsplattegrond 1921

Stadsplattegrond van Tilburg uit 1921.

bron: Regionaal Archief Tilburg

Stadsplattegrond 1927 - 1928

Stadsplattegrond van een groot deel van de gemeente Tilburg uit 1927-1928.

bron: Regionaal Archief Tilburg

Rijksmonumenten

Alle rijksmonumenten van Nederland op de kaart.

bron: rijksmonumenten.info

TOP 50

Topografische kaart

Bonnebladen 1850-1900

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Map5

Bonnebladen 1901-1925

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Map5

Bonnebladen 1926-1949

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Map5

Kaart van Nautz, 1829

Kaart der stad Haarlem vervaardigd naar de kadastrale meting in het jaar 1822 door F.J. Nautz en W.C. van Baarsel.

bron: Noordhollands Archief

Bonnebladen 1926-1949

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Map5

Bonnebladen 1901-1925

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Map5

Bonnebladen 1850-1900

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Kadaster GEORZ Lab en Research

Topografische kaart

Topografische kaart

Rijksmonumenten

Alle rijksmonumenten van Nederland op de kaart.

bron: rijksmonumenten.info

Bommenkaart 1940 - 1943

Kaart waarop de Duitse bezetter heeft aangegeven waar in Haarlem bommen zijn gevallen en vliegtuigen zijn neergestort, 1940-1943.

bron: Noordhollands Archief

Kaart

Hedendaagse kaart van Google.

Hybride

Satelliet- en luchtfoto's van Google met straatnamen.

Satelliet

Satelliet- en luchtfoto's van Google

Kaart

Hedendaagse kaart van Google.

Satelliet

Satelliet- en luchtfoto's van Google

Hybride

Satelliet- en luchtfoto's van Google met straatnamen.

TOP 50

Topografische kaart

Kaart Nijmegen 1612

bron: Regionaal Archief Nijmegen

Topografische kaart 1912

bron: Regionaal Archief Nijmegen

Stadskaart Nijmegen 1938

bron: Regionaal Archief Nijmegen

Topografische kaart 1803-1820

Topografische kaart van Nijmegen uit 1803-1820

bron: Regionaal Archief Nijmegen

Tekening plan Keizer Karelplein 1883

Keizer Karelplein - tekening door Liévin Rosseels van een plan van aanleg van een plantsoen

bron: Regionaal Archief Nijmegen

Tekening Keizer Karel Plein 1878 ontmanteling

Keizer Karelplein - 1878 ontmanteling vestingwerken en aanleg straten

bron: Regionaal Archief Nijmegen

Bonnebladen 1850-1900

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Map5

Bonnebladen 1901-1925

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Map5

Bonnebladen 1926-1949

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonnekaart)

bron: Map5